Verbroken schakels
     

START
Omhoog
Allemaal buitenbeentjes
Pijn!
Fataal moment
Verkeerd verbonden
Verbroken schakels
Julia's zus
Lotgenoten

 

Verbroken schakels

 

Echtscheidingen komen tegenwoordig helaas steeds vaker voor, ook in christelijke gezinnen. Wat ook de reden van de scheiding mag zijn, de kinderen zijn er altijd de dupe van. Vaak hebben ze het gevoel dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de problemen tussen hun ouders. Daarnaast denken veel kinderen dat ze moeten kiezen tussen hun vader of moeder. Al met al is een scheiding voor de kinderen minstens zo ingrijpend als voor de ouders. Ook het feit dat na de scheiding in de meeste gevallen een verhuizing volgt, vaak naar een andere plaats, maakt het alleen nog maar moeilijker. Redenen genoeg dus voor Janwillem om er een 'probleemboek' over te schrijven.

 

Janwillem is begonnen met het schrijven van ‘probleemboeken’, omdat hij ook wel eens iets anders wilde schrijven dan avonturen van en voor kinderen. De boeken in deze serie staan allemaal op zichzelf. Je kunt ze dus onafhankelijk van elkaar lezen.

 

 Er zijn, behalve het feit dat ze allemaal op het (verzonnen) Calvijn College in Zwollen spelen, nog meer overeenkomsten. Het gaat allemaal over gewone kinderen, die iets meemaken, dat grote gevolgen heeft voor de rest van hun leven. Vaak herkennen de lezers de situatie, omdat ze van dichtbij of van een afstandje iets dergelijks hebben meegemaakt. De schrijver hoopt, dat zijn 'probleemboeken' de lezers helpen bij het oplossen van hun eigen problemen. Janwillem is blij, dat hij het talent, dat hij als schrijver van God heeft gekregen, ook op deze manier mag gebruiken.

 

Verbroken schakels Paul en Karlien van Kampen leven al een tijdje tussen hoop en vrees.
Hun vader en moeder maken vaak ruzie en er zijn steeds meer tekenen dat ze niet bij elkaar zullen blijven.

Dat zet het leven van Paul en Karlien flink op de kop en vooral Paul kan en wil niet begrijpen dat z'n ouders hen zo in de steek laten.

Als het thuis van kwaad tot erger gaat, zet moeder van Kampen de scheiding door en breekt er een verdrietige periode aan.

Paul en Karlien hebben gelukkig goede vrienden, bij wie ze altijd terecht kunnen.

Dat vergoedt veel, maar de toekomst blijft onzeker.

AVI

NUR 284/285

Brus

Vanaf 12 jaar

ISBN 90 5982 064 5

Illustrator: n.v.t.
Omslag: Menno van Huyksloot

 

Bijgewerkt 18-aug-2010    START | Omhoog