Hoogeveen
   

START
Omhoog
Avonturen
Bijbeltijd
Hoogeveen
MAF kinderen
Noordscheschut
Problemen
Regenboog
Romans
Spanning
Teamdossier

 

50 jaar omzien in dankbaarheid

50 jaar omzien in dankbaarheid

Gereformeerde basisschool Johannes Calvijn

In verband met het vijftig jarig bestaan van de school werd er een jubileumcommissie in het leven geroepen, die de festiviteiten op deze dag voorbereidde en organiseerde. Deze commissie heeft ook het initiatief genomen tot de samenstelling van dit boek. Daarnaast werd er o.a. ook een reŁnie georganiseerd. In deze commissie zaten oud-bestuursleden, leerkrachten, oud-leerlingen en vertegenwoordigers van ouders zowel uit Hoogeveen als uit de "buitendorpen".

De tekst voor dit jubileumboek is geschreven door een oud-leerling van de school: Janwillem Blijdorp.
Hij heeft al meer dan dertig jeugdboeken en romans op zijn naam staan.

De vormgeving en de illustraties van dit boek zijn verzorgd door de jonge, grafisch ontwerper Rik Bakker uit Groningen. Zijn werk kan worden bekeken op zijn website www.rikbakker.nl .

Dit boek is gedrukt bij drukkerij
Giethoorn Ten Brink BV in Meppel.

AVI

NUR 

Brus

 jaar en ouder

ISBN 90 ???? ??? ?

Vormgeving: Rik Bakker

Bijgewerkt 27-jul-2010    START | Omhoog